Kustens fiskeritjänster informerar om EHFF stöd

Kustens fiskeritjänster meddelar om att en ny sida för Europeiska Hav- och fiskerifonden, EHFF 2014-2020. På sidan finns information om olika stöd till fiskerinäringen. Åbolands Fiskarförbund hjälper också med stödansökningar åt kommersiella fiskare i grupp 1. Sidan öppnas genom att klicka på länken (endast på finska): https://www.maaseutu.fi/fi/merijakalatalous/Sivut/etusivu.aspx

De svenska sidorna är under arbete: http://www.havsochfiskeri.fi/havsochfiskeri