Fiskutplanteringar

Åbolands Fiskarförbund rf sköter planeringen och koordineringen av fiskyngelutplanteringarna inom verksamhetsområdet i Åboland, som omfattar Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu, Pargas, Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd kommuner.

Fiskyngelutplanteringarna är i allmänhet säsongsbundna och beroende av varje arts specifika produktionsperiod, vilken varierar beroende på yttre faktorer ss. moderfiskens lektid, rommens utveckling, tillväxt mm. Inom Åboland har traditionellt fiskyngel av följande arter utplanterats:

Havsöring sk. havsöringssmolt (vandringsmogna yngel) utplanteras under våren (april – maj) vid 2-3 års ålder. Smolten har då en medelstorlek om 19,0 – 25,0 cm.

Gädda sk. sträckt gädda (yngel som efter kläckningen uppfötts i naturnäringsdammar) utplanteras under sommaren (juni – juli) vid 6 – 9 veckors ålder. Ynglena har då en medelstorlek om 5,0 – 7,0 cm.

Gös utplanteras under hösten (augusti – september) vid 4 – 5 månaders ålder. Ynglena har då en medelstorlek om 6,0 – 8,0 cm.

Sik sk. skärgårdssik (yngel vars moderfiskar härstammar från i Skärgårdshavet lekande sikstammar) utplanteras under hösten (september – oktober) vid 4 – 5 månaders ålder. Ynglena har då en medelstorlek om 11,0 – 13,0 cm.

Utöver dessa fiskslag kan även andra fiskarter (eller kräfta) i mån av behov och tillgång utplanteras. Vid utplanteringar av arter som inte naturligt förekommer inom vattenområdet, krävs i enlighet med 121 § i lagen om fiske, tillstånd av Egentliga Finlands ELY-central (fd. arbetskrafts- och näringscentral /TE-central).