Extra stämma / Ylimääräinen yleiskokous 2021

Pargas-Nagu fiskeriområde håller en extra stämma onsdagen den 3.11.2021 kl. 11.00. på hotell Kalkstrand (Salongen, vån 1), Strandvägen 1, 21600 PARGAS.
Anmälning och fullmaktsgranskning för mötesdeltagare, ordnas på mötesplatsen mellan kl. 10.00-11.00.
Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet fysiskt, kan delta via Teams-plattformen.
Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till olav.granstrom@abofish.net senast måndagen den 1.11.2021 kl. 16.00.

På stämman granskas och fastställs Pargas-Nagu fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan (NVP).

Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds. Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.
Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall i enlighet med instruktionerna tillställa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.
Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 17.11.2021 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net.
Besvärstiden löper därmed under tiden 24.11. – 23.12.2021.
Styrelsen

Paraisten-Nauvon kalatalousalue pitää ylimääräisen yleiskokouksen keskiviikkona 3.11.2021 klo 11.00. hotelli Kalkstrandissa (Salonki, 1. krs), Rantatie 1, 21600 PARAINEN.
Jäsenten rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus järjestetään kokouspaikalla klo 10.00-11.00. välisenä aikana.
Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen fyysisesti, voi osallistua Teams-alustan kautta
Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen olav.granstrom@abofish.net viimeistään maanantaina 1.11.2021 klo 16.00.

Kokouksessa tarkastetaan ja vahvistetaan Paraisten-Nauvon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS).

Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustaa osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.
Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.
Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja ja liitteet ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla.
Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun tieto nähtävänäolosta viimeistään 17.11.2021 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net.
Valitusaika on näin ollen 24.11. – 23.12.2021.
Hallitus

Kungörelse

Pargas-Nagu fiskeriområdes extra stämma hölls onsdagen den 3.11.2021 i hotell Kalkstrand, Strandvägen 1, 21600 PARGAS samt på distans via Teams-plattformen.
Vid stämman behandlades och fastställdes fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet den 17.11.2021 annonserats på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper därmed under tiden 24.11. – 23.12.2021.

Pargas 15.11.2021
Olav Granström
verksamhetsledare

Kuulutus

Paraisten-Nauvon kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidettiin keskiviikkona 3.11.2021 hotelli Kalkstrandissa, Rantatie 1, 21600 Parainen sekä etänä Teams-alustan kautta.
Kokouksessa käsiteltiin ja vahvistettiin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta on 17.11.2021 julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla. Valitusaika on näin ollen 24.11. – 23.12.2021.

Parainen 15.11.2021
Olav Granström
toiminnanjohtaja