Kontaktuppgifter

Kansli

Köpmansgatan 5, 21600 Pargas

Telefon +358 (0)40 526 6843

Kansliet är öppet vardagar 8.00 – 16.15.
(Sommartid 8.00 – 15.15)

Personal

Verksamhetsledare Kaj Mattsson (GDPR-ansvarig)
kaj.mattsson@abofish.net
0400 573 474

Områdeskonsulent Olav Granström
olav.granstrom@abofish.net
0400 527 094

Kanslisekreterare Rickard Järvinen
rickard.jarvinen@abofish.net

Verksamhetsledare Kaj Mattsson
Arbetsuppgifter: Leder verksamheten på Förbundet, verksamhetsledare för Kimitoön-Finby Fiskeriområde. Allmän rådgivning och miljöexpert. e-post: kaj.mattsson@abofish.net

Områdeskonsulent Olav Granström
Arbetsuppgifter: Verksamhetsledare för Pargas-Nagu Fiskeriområde och Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde, Fiskutplanteringar i Åboland, Fiskmarknader i Åbo. Allmän rådgivning och fiskeriexpert. e-post: olav.granstrom@abofish.net

Kanslisekreterare Rickard Järvinen
Arbetsuppgifter: Bokföring och löneräkning, Allmänna kanslifunktioner, Seminarie- och konferensarrangemang. Allmän rådgivning och organisationsexpert. e-post: rickard.jarvinen@abofish.net

Personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25.5.2018. Åbolands Fiskarförbund upprätthåller register och e-postlistor. Flera register baserar sig på skötsel av lagstadgade uppgifter. Lagstadgade register är medlemsregister, register över vattenfastigheter- och ägare för uträkning av ersättningar för användandet av privata vatten för allmänrättsligt fiske. Åbolands Fiskarförbund har även listor för fakturering samt e-postlistor för förmedling av information till sina medlemmar (fiskeområden, delägarlag och yrkesfiskare). För tidningen Fiskarposten upprätthålls ett prenumerationsregister med namn och adress dit tidningen skall skickas samt kontaktuppgifter (namn, adress, e-post, telefon) för faktureringen. Ifall ni vill ha uppgifter om er själv och i vilka register ni förekommer, eller om ni vill att era uppgifter avlägsnas från något register eller e-postlista, tag kontakt med verksamhetsledare Kaj Mattsson, tel: 0400 – 573 474, e-post: kaj.mattsson(at)abofish.net.