Beställningsdirektiv

Beställningar av fiskyngel riktas till
Åbolands Fiskarförbund / Olav Granström
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
Tel. (02) 4585 100 GSM 0400-527 094
e-post olav.granstrom@abofish.net

PRISLISTAN FÖR ÅR 2019
OBS! PRISLISTAN UPPDATERAS INFÖR SÄSONG 2020

Fiskart Storlek Pris Utplanteringstid

Havsöring 20,0-25,0 cm 1,180-1,550 €/st utsättning i maj

Gädda 5,0-7,0 cm 0,188-0,243 €/st utsättning i juni

Gös 6,0-8,0 cm 0,127-0,233 €/st utsättning i augusti-september

Skärgårdssik 11,0-13,0 cm 0,259-0,409 €/st utsättning i september-oktober

I prisen ingår inte kostnader som hänför sig till planering, förpackning, leverans, transport och eventuell utplanteringshjälp samt mervärdesskatt 24 %.

Fiskutplanteringarna koordineras av Åbolands Fiskarförbund, som i mån av möjlighet (i samråd med beställaren av fiskyngel) sammanslår enskilda utplanteringar till större enhetligare utplanteringar från lämpliga platser (gäller inte gädda). Fiskarförbundet förbehåller sig rätten till inhiberingar eller inskränkningar av de beställda fiskmängderna ifall tillgången till fiskyngel inte är tillräcklig.

Force majeure

Åbolands Fiskarförbund förbehåller sig rätten att utplantera beställda fiskyngel efter eget val (nödutplantering), trots tidigare överenskommelse om utplanteringsplats, ifall väderleksförhållanden eller andra omständigheter som kan anses medföra ökad olycksrisk för personer, båt och last föreligger. Beställaren av fiskyngel är, trots att fiskarna måste utplanteras på plats som inte tidigare överenskommits, skyldig att ersätta fiskynglena till sitt fulla pris, så länge fiskarnas kondition är god och utplanteringen sker på en för ändamålet lämplig plats. (gäller inte gädda).