Kimitoön-Finby Fiskeriområde / Kemiönsaaren-Särkisalon Kalatalousalue

Styrelsen / Hallitus

Ordförande / Puheenjohtaja:                      Stefan Lindgren
Viceordförande / Varapuheenjohtaja:        Peter Jägerskiöld
Verksamhetsledare / Toiminnanjohtaja:    Kaj Mattsson
Ledamöter / Jäsenet:   
Mikael Brunström, Pontus Enestam, Kaj Eriksson, Torolf Gustafsson, Teijo Lehtola, Niina Nummentalo, Kurt Nyman, Petteri Santalahti,  Kurt Westberg