Fisketillstånd

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap eller fångar kräftor och är i åldern 18-69 år. Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31 december 2023.

År 2024 skall således alla som fiskar i åldern 18-69 år betala fiskevårdsavgiften. Man behöver inte inlösa avgift för pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften berättigar att fiska med ett spö i nästan hela landet, i vissa fall behöver man också ett tillstånd av vattenområdets ägare. Fiskevårdsavgiften används till att förvalta fiskevatten och fiskbestånd samt övervaka fisket och erbjuda fiskare rådgivningstjänster.

Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-Centralerna.

Fiske med övriga redskap (t.ex. nät eller mjärd) eller trollingfiske med flera spön kräver utöver inlöst fiskevårdsavgift även tillstånd av vattenområdets ägare. Användningen av vissa redskap så som ryssja har i den nya lagen om fiske reserverats enbart för kommersiella (yrkes-) fiskare.

Det gamla registret över fiskevårdsavgifter avskaffas vilket betyder att alla bör registrera sig på nytt.

Kvittot över betald fiskevårdsavgift fungerar som bevis för fiskeövervakaren (Lagen om fiske § 81). Kvittot kan uppvisas i pappers eller elektronisk form.

Fiskevårdsavgiften 2024

47 euro/år

16 euro / 7 dygn

6 euro / 1 dygn

Betalning och registrering

Webbutiken: www.eraluvat.fi

1. Logga in på eräluvat webbutik

2. Registrera dig (kräver tillgång till e-postadress eller smarttelefon/-enhet). Programmet frågar efter fiskarens namn, kontaktuppgifter och födelsetid (inte personbeteckning).

3. Lös ut och betala önskat fiskevårdsavgift. Printa ut kvittot eller spara i din mobila enhet.

Köp fiskelov 2024: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/

Mobilappen Eräluvat:  https://www.eraluvat.fi/se/ryggsacken/mobilappen-eraluvat.html

Telefontjänst: 020 69 2424 (vardagar 8-16). Per post kommer ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.

Servicediskar: Forststyrelsens naturum, R-kioskerna. Du kan registrera dig och betala fiskevårdsavgiften och får med dig ett kvitto med en gång. https://www.eraluvat.fi/se/kontaktuppgifter/tillstandsforsaljningsstallena.html

R-kioskerna: https://www.r-kioski.fi/palvelut/muut-palvelut/