Om oss

Åbolands Fiskarförbund rf grundades den 11 april 1926 i Houtskär. Som grundare stod lokala fiskarsammanslutningar, fiskargillen, salteriföreningar och lantmannagillen. Fiskarförbundets grundläggande målsättning var enligt de ursprungliga stadgarna, att “utgöra representation för de svenskspråkiga fiskarna och fiskevattenägarna i Åbo och Björneborgs läns svenska skärgård för främjande av fiskerinäringen samt skärgårdsbefolkningens intressen i övrigt”.

Idag innefattar vårt verksamhetsområde Åboland och våra medlemmar består av 3 fiskeriområden, 9 fiskargillen och 61 delägarlag, med ett totalt medlemsantal på ca 10.000 personer.

År 2020 fanns det i Åboland sammanlagt 56 kommersiella fiskare i fiskelicensregistret, fördelade på 2 kategorier fiskare.

I dag arbetar vi med frågor kring det yrkesmässiga fisket, vattenägandet och administrationen samt fiskevattenvården, där fiskutplanteringarna utgör den centrala verksamhetsformen. Vi sköter rådgivningen inom branschens olika delområden. Vi är dessutom med och arrangerar de traditionella fiskmarknaderna i Åbo (Åbo Strömmingsmarknad och Åbo Skärgårdsmarknad) samt Skärgårdstorget i Pargas.

Styrelseordförande
Sandra Bergqvist, Nagu

Viceordförande
Ann Kristin Granlund, Dragsfjärd

Styrelsemedlemmar
Agneta Jansson, Nagu

Bo-Erik Rosin, Nagu

Rabbe Stenström, Västanfjärd

Börje Öhman, Nagu