Om oss

Åbolands Fiskarförbund rf grundades den 11 april 1926 i Houtskär. Som grundare stod lokala fiskarsammanslutningar, fiskargillen, salteriföreningar och lantmannagillen. Fiskarförbundets grundläggande målsättning var enligt de ursprungliga stadgarna, att ”utgöra representation för de svenskspråkiga fiskarna och fiskevattenägarna i Åbo och Björneborgs läns svenska skärgård för främjande av fiskerinäringen samt skärgårdsbefolkningens intressen i övrigt”.

Idag innefattar vårt verksamhetsområde Åboland och våra medlemmar består av 7 fiskeområden, 10 fiskargillen och 60 delägarlag, med ett totalt medlemsantal på ca 10.000 personer.

År 2015 fanns det i Åboland sammanlagt 95 yrkesfiskare i fiskelicensregistret, fördelade på 3 kategorier fiskare.

I dag arbetar vi med frågor kring det yrkesmässiga fisket, vattenägandet och administrationen samt fiskevattenvården, där fiskutplanteringarna utgör den centrala verksamhetsformen. Vi sköter rådgivningen inom branschens olika delområden. Vi är dessutom med och arrangerar de traditionella fiskmarknaderna i Åbo (Åbo Strömmingsmarknad och Åbo Skärgårdsmarknad) samt Skärgårdstorget i Pargas.

Styrelseordförande
Michael Oksanen, Västanfjärd

Viceordförande
Ann Kristin Granlund, Dragsfjärd

Styrelsemedlemmar
Agneta Jansson, Nagu

Kurt Nyman, Västanfjärd

Bo-Erik Rosin, Nagu

Börje Öhman, Nagu