Stämma Yleiskokous / 2020

Kimitoön-Finby Fiskeriområdes stämma hålles FREDAGEN den 25 september 2020 kl. 14.00 på Villa Lande. Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito. Vid stämman behandlas ärenden enligt fiskeriområdets stadgar. Dessutom presenteras första utkastet av fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan för fiskeriområdets medlemmar.

Granskning av fullmakt samt kaffe kl. 13:15. Föredragningslistan med bilagor finns tíll påseende i Kimitoöns kansli, Vretavägen 19, 25700 Kimito, tjänstetid under tiden 11.9. – 25.9.2020. Handlingarna även som bilagor nere på denna internet sida.

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen yleiskokous pidetään PERJANTAINA syyskuuta 25 päivänä 2020 klo. 14.00, Villa Landella, Engelsbyntie 8, 25700 Kemiö. Valtakirjojen tarkastus sekä kahvia alkaen klo 13:15. Yleiskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Kokouksessa esitellään kalatalousalueen jäsenille ensimmäinen luonnos käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.

Esityslista liitteineen ovat nähtävänä Kemiönsaaren toimistolla, Vretantie 19, 25700 Kemiö virka-aikana 11.9. – 25.9.2020. Kokousasiakirjat ovat myös tällä sivulla liitteenä.

Styrelsen/Hallitus

BILAGOR TILL STÄMMAN 2020 / 2020 YLEISKOKOUKSEN LIITTEET