Tjänster

Åbolands Fiskarförbund rf utför följande tjänster:
– Allmän fiskerirådgivning
– Verksamhetsledarskap i fiskeriområden
– Bokföring och kassörskap
– Företagsrådgivning och lönsamhetsanalyser
– Fiskevattenvårdsåtergärder (bl.a. fiskutplanteringar och provfiske)
– Vattendragsutredningar (vattenägoförhållanden, yrkesfiskeplatser)
– Övriga utredningar
– Miljöplaner
– Förmedling av facklitteratur och specialartiklar
– Kurser, seminarier, exkursioner
– Projektverksamhet
– Framställning av informationsmaterial