POSTED ON 17.3.2020 BY MALIN LÖNNROTH (Publicerat på sidan: https://ahven.net/sv/artiklar/2020/03/17/coronavirus-varens-stammor-och-flytt-av-dem/) Centralförbundet för Fiskerihushållning har på ett personalmöte den 17.3 gått igenom hur statsrådets senaste anvisningar inverkar på fiskeriområdenas och delägarlagens verksamhet. Som en följd av det förändrade läget anser vi att fiskeriområdena och …

Coronavirus – Vårens stämmor och flytt av dem Läs mer »

Åbolands Fiskarförbund ordnar tillsammans med Centralförbundet för Fiskerihushållning och LS-Kalatalouskeskus ett svenskt och ett finskt skolningstillfälle för verksamma personer inom styrelser eller förmän för delägarlag (fiskelag). Kursen går både på svenska och finska. Under skolningsdagen gås igenom grundläggande saker som …

Skolning för verksamma inom DELÄGARLAG Läs mer »