Understöden för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador höjs

Våren 2020 utfärdade statsrådet en förordning (184/2020) med stöd av vilken understöd kan beviljas för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling. Att avlägsna en gråsälshane som orsakar skador till exempel i närheten av en ryssja är krävande och tar tid, vilket går ut över fiskarens egentliga arbete och fångst. Understöden höjs för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna.

Understödet för att föra i land en gråsälshane höjs från 250 euro till 350 euro. Det maximala understödsbeloppet för att gräva ner en gråsälshane höjs från 150 euro till 250 euro. Understödet för ett intyg över bortskaffande av en gråsälshane höjs från 75 euro till 100 euro. Ändringarna träder i kraft den 10 oktober 2022. Källa: www.mmm.fi