Stöd för fångstskador förorsakade av sälar och skarvar

Jord- och skogsbruksministeriet har den 11.6.2019 (Diarnr: 939/03.09.00/2019)  har gjort beslut om att öppna ansökningsförfarandet för stöd för skador förorsakade av sälar och skarvar. Ansökningsförfarande gäller de skador på fångst som uppstått under år 2018. Ansökningstiden upphör den 30.9.2019. De lokala Fiskarförbundet hjälper yrkesfiskare att fylla i blanketterna och ger råd om ansökningsförfarandet.