Stämmorna senareläggs- Yleiskokoukset lykätään 2020

FISKERIOMRÅDENAS STÄMMOR 2020 SENARELÄGGS!

De Åboländska fiskeriområdena senarelägger tidpunkten för sina ordinarie stämmor till följd myndigheternas restriktioner i anslutning till Coronapandemin. Stämmorna som enligt fiskeriområdenas stadgar skall hållas inom april månad, senareläggs på obestämd tid. Styrelserna beslutar senare, beroende på rådande situation, om tidpunkten för stämmorna. Medlemmarna i fiskeriområdena erhåller i normal ordning kallelser till de ordinarie stämmorna då dessa hålls.

Styrelserna

KALATALOUSALUEIDEN YLEISKOKOUKSET 2020 LYKÄTÄÄN!

Kalatalousalueet lykkäävät varsinaiset yleiskokouksensa aikatauluja viranomaisten Koronapandemian yhteydessä tekemien rajoitusten vuoksi. Yleiskokoukset, jotka kalatalousalueiden sääntöjen mukaan on pidettävä huhtikuussa, siirretään toistaiseksi eteenpäin. Nykyisestä tilanteesta riippuen hallitukset päättävät myöhemmin yleiskokousten ajankohdasta. Kalatalousalueiden jäsenet kutsutaan tavanomaisessa järjestyksessä koolle varsinaisiin yleiskokouksiin.

Hallitukset

Pargas-Parainen 31.3.2020