De aktörspecifika fiskekvoterna för år 2021 kan fr.o.m. 16.10.2020 sökas från NTM-centralen

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2021 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara
nyttjanderätter under tiden 16.10. – 30.11.2020 klo 16:15. Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.
Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113
Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten per brev.
Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2020 är erlagd inom
utsatt tid.
NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2021 före årsskiftet och strömmingsryssje och
laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2021.


Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det
Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser Finska vikens laxfisket och gäller endast
kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan
om aktörsspecifik fiskekvot för år 2021 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma
blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.
Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.
Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi eller per post till adressen:

Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO, senast
den 30.11.2020 före klockan 16:15.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0