Knutavståndet i siknät som används i havsområdet förlängs

Statsrådet ändrade dessutom 12 § i förordningen om fiske: det allmänna knutavståndet i nät som används vid fiske av sik i havsområdet förlängs till 45 millimeter. Ändringen gäller både kommersiella fiskare och fritidsfiskare och syftet är att förbättra tillståndet för bestånden av vandringssik. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2024, men i Kvarkenområdet börjar den gälla först den 1 juli 2024.

Genom övergångsperioden vill man göra det lättare för särskilt de kommersiella fiskarna att anpassa sig till ändringen. I det viktiga sikfiskeområdet i Kvarken genomförs under hösten 2023 ett forskningsprojekt baserat på bokföringsfiske. I projektet utreds möjligheterna att fiska lokala sikbestånd med de nuvarande näten med 40 millimeters knutavstånd. Utifrån forskningsresultaten övervägs sedan eventuella fortsatta åtgärder. Källa: www.mmm.fi