Fiskerihushållningens samkontroll av Åbo havsområden 2022-2023 / Turun edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu 2022-2023

Här kan du bekanta dig med Västra Nylands vatten och miljö rf: s presentation av resultaten från samkontrollen av fiskerihushållningen utanför Åbo 2022-2023.

Täällä voit tutustua Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatimaan esittelyyn Turun edustan merialueiden kalatalouden yhteistarkkailun tuloksiin 2022-2023.