Allmän dataskyddsförordning GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25.5.2018. Åbolands Fiskarförbund upprätthåller register och e-postlistor. Flera register baserar sig på skötsel av lagstadgade uppgifter. Lagstadgade register är medlemsregister, register över vattenfastigheter- och ägare för uträkning av ersättningar för användandet av privata vatten för allmänrättsligt fiske. Åbolands Fiskarförbund har även listor för fakturering samt e-postlistor för förmedling av information till sina medlemmar (fiskeområden, delägarlag och yrkesfiskare). För tidningen Fiskarposten upprätthålls ett prenumerationsregister med namn och adress dit tidningen skall skickas samt kontaktuppgifter (namn, adress, e-post, telefon) för faktureringen. Ifall ni vill ha uppgifter om er själv och i vilka register ni förekommer, eller om ni vill att era uppgifter avlägsnas från något register eller e-postlista, tag kontakt med verksamhetsledare Kaj Mattsson, tel: 0400 – 573 474, e-post: kaj.mattsson(at)abofish.net.