Yrkesfiskarnas sältoleransbidrag gällande år 2014 kan nu ansökas (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Yrkesfiskarnas sältoleransbidrag gällande år 2014 kan nu ansökas.

Ansökningstiden är 15.3.2015 – 15.4.2015. Ansökningarna skall vara inlämnade på regionkontoren (Kouvola, Helsingfors, Åbo, Vasa) i enlighet med fiskarens hemort senast den 15.4.2015 kl. 16:15. 

Ansökningar som anlänt efter denna tidpunkt tas inte upp till behandling. Ansökningshandlingarna sänds till alla yrkesfiskare i klasserna 1 och 2. Handlingarna finns även på JSM:s hemsidor: http://www.mmm.fi/sv/index/eff/tuen_hakeminen.html

 

Tilläggsuppgifter:

Sydöstra Finland, Kouvola        Kauko Poikola                              0295 029 079

Nyland, Helsingfors                   Sirkku Peltokangas                      0295 021 124

Egentliga Finland, Åbo              Niklas Ulenius                              0295 023 026

Österbotten, Vasa                      Lars Sundqvist                              0295 028 628

E-postadressernas format är: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi