Nyttjande- och vårdplan / Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Nyttjande- och vårdplaner till påseende

Utkasten till nyttjande- och vårdplaner för Kimitoön-Finby fiskeriområde hålls till allmänt påseende på fiskeriområdenas internetsidor på http://abofisk.net under tiden 15.6 – 16.8.2021. Kommentarer gällande planerna kan sändas till e-postadressen abolands.fiskarforbund@gmail.com. Planen kommer ännu att språkgranskas före det slutgiltiga godkännandet.

Styrelsen

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat nähtävänä

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue käyttö- ja hoitosuunnitelmien luonnokset ovat yleisesti nähtävänä kalatalousalueiden nettisivuilla http://abofisk.net 15.6 – 16.8.2021 välisenä aikana. Kommentteja suunnitelmista voi lähettää s-postiosoitteeseen abolands.fiskarforbund@gmail.com. Suunnitelma tullaan vielä kielitarkastamaan ennen lopullista hyväksymistä.

Hallitus

Share and Enjoy !

0Shares
0 0