Skolning för verksamma inom DELÄGARLAG

Åbolands Fiskarförbund ordnar tillsammans med Centralförbundet för Fiskerihushållning och LS-Kalatalouskeskus ett svenskt och ett finskt skolningstillfälle för verksamma personer inom styrelser eller förmän för delägarlag (fiskelag). Kursen går både på svenska och finska. Under skolningsdagen gås igenom grundläggande saker som berör delägarlag och som är bra att kunna och veta i delägarlagsverksamheten: t.ex. stämman (kallelse, röstande och kvalificerad majoritet) eller delägarlagets uppgifter vid jakt och fiske, inlösen av tillandning et.c..
Skolningen sker på Yrkesinstitut LIVIA (Fiskeriskolan) i Pargas, Fiskeriskolvägen 72.
Torsdagen den 20.11.2014 kl. 8:30 – 15.
Kursen kostar 30 euro/person (inkluderar kaffe x 2 + lunch + material)
Välkomna med!
Anmälning senast den 12.11.2014.
tel. 02- 458 5100 eller 0400-573 474 (Kaj) eller 0400-527 094 (Olav) eller per e-post: mary-anne.intonen@abofish.net