Extra stämma / Ylimääräinen yleiskokous 2019

Pargas-Nagu Fiskeriområde håller en extra stämma fredagen den 22.11.2019 kl. 11.00. på hotell Kalkstrand (Salongen), Strandvägen 1, 21600 Pargas.

Fullmaktsgranskning och kaffe kl. 10.15.

-Mötesdeltagare ombeds infinna sig i god tid, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds.
-Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet.
-Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.

-Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall kunna uppvisa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.

Fullmakt-modell

BILAGOR:

Möteskallelse och arbetsordning

Verksamhetsplan 2019-2020

Budgetplan 2019-2020

 

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue pitää ylimääräisen yleiskokouksen perjantaina 22.11.2019 klo 11.00. hotelli Kalkstrandissa (Salonki), Rantatie 1, 21600 Parainen.

Valtakirjojen tarkastukset ja kahvia klo 10.15.

-Pyydämme osallistujia saapumaan paikalle hyvissä ajoin, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua.
-Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä.
-Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.
-Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajilla tulee pystyä näyttämään valtakirjan tai vastaavan asiakirjan joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Valtakirja-malli

LIITTEET:

Kokouskutsu ja työjärjestys

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Talousarviosuunnitelma 2019-2020