Kustens fiskeritjänster informerar

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen hakumenettely avautuu

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 22.6.2016 hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamien vahinkojen korvausmenet-telyn. Haku koskee vuoden 2015 aikana syntyneiden saalisva-hinkojen korvaamista.

Hakuaika alkaa 22.6.2016 ja päättyy 30.9.2016. Hakulomake ja hakuohje tulevat www.yrityssuomi.fi -palveluun.

Lisätietoja antavat:

Harry Kaasinen, harry.kaasinen@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 006.

Markku Nousiainen, markku.nousiainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 988.

Kimmo Nieminen, kimmo.nieminen@ely-keskus.fi, 0295 021 096.

Tuomas Oikari, tuomas.oikari@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 075.

Kari Ranta-aho, kari.o.ranta-aho@ely-keskus.fi, puh 0295 022 650.

Lappi ja Kainuu: Raili Sironen, raili.sironen@ely-keskus.fi, puh 0295 023 585.

Ely- keskus tiedottaa kalastajia hakemuksesta vielä erikseen.

Ansökningsförfarandet för ersättning för säl- och skarv skador öppnas

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar förfarande för ansök-ning av säl- och skarv skador. Förfarandet gäller ersättande av fångstskador som har uppstått under år 2015.

Ansökningstiden börjar den 22.6.2016 och upphör den 30.9.2016. Ansökningsblankett och ansökningsanvisning kom-mer att finnas på www.yrityssuomi.fi -webtjänst.

Tilläggsinformation ges av:

Harry Kaasinen, harry.kaasinen@ntm-centralen.fi, tel. 0295 023 006.

Markku Nousiainen, markku.nousiainen@ntm-centralen.fi, puh. 0295 020 988.

Kimmo Nieminen, kimmo.nieminen@ntm-centralen.fi, 0295 021 096.

Tuomas Oikari, tuomas.oikari@ntm-centralen.fi, tel. 0295 029 075.

Kari Ranta-aho, kari.o.ranta-aho@ntm-centralen.fi, tel. 0295 022 650.

Lappland och Kajanaland: Raili Sironen, raili.sironen@ely-kes-kus.fi, puh 0295 023 585.

Ntm -central informerar fiskare ännu skilt om ansökan.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0