Kimitoön-Finby Fiskeriområde / Kemiönsaaren-Särkisalon Kalatalousalue

Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja:    Kaj Mattsson

Styrelsen/Hallitus

Ordförande/Puheenjohtaja:                      Stefan Lindgren
Viceordförande/Varapuheenjohtaja:        Peter Jägerskiöld
Ledamöter/Jäsenet:   
Per-Erik Bergström, Mikael Brunström, Kaj Eriksson, Torolf Gustafsson, Teijo Lehtola, Niina Nummentalo, Kurt Nyman, Petteri Santalahti,  Kurt Westberg