Fiskutplanteringarna 2019

Beställningar kan inte längre göras, eftersom samtliga fiskutplanteringar för säsongen 2019 redan gjorts

För att Åbolands Fiskarförbund skall kunna genomföra utplanteringarna av havsöringssmolt senast i början av maj månad, bör dessa beställningar göras till Fiskarförbundet snarast möjligt, dock senast i mitten av april månad. Även beställningarna av gäddyngel bör göras före utgången av maj månad.

Gös- och skärgårdssikyngel får som tidigare beställas fram till midsommar och i speciella fall ännu under hösten i augusti. Detta för att avtal med yngeluppfödarna / leverantörerna i god tid skall kunna fastslås och utplanteringarna planeras.

 

Beställningarna skall meddelas till Åbolands Fiskarförbunds kansli tel. (02) 4585 100 / e-post: olav.granstrom@abofish.net

 

Fiskutplanteringarna koordineras av Åbolands Fiskarförbund, som i mån av möjlighet (i samråd med beställaren av fiskyngel) sammanslår enskilda utplanteringar till större enhetligare utplanteringar från lämpliga platser (gäller i allmänhet inte gädda). Fiskarförbundet förbehåller sig rätten till inhiberingar eller inskränkningar av de beställda fiskmängderna ifall tillgången till fiskyngel inte är tillräcklig.

 

Med vårhälsningar

O l a v G r a n s t r ö m

fiskerikonsulent