Utförda fiskutplanteringar

Utförda fiskutplanteringar: Stapeldiagram 1987-2014, 2006, 2007, 2008, 200920102011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019