Fisketillstånd

Fiskevårdsavgiften 2016 har ändrat så man med ett tillstånd kan fiska i så gott som hela landet. Statens fiskevårdsavgift och den länsspecifika avgiften har sammanslagits till en enda fiskevårdsavgift.

År 2019 skall alla som fiskar i åldern 18-64 år betala en fiskevårdsavgift. Avgiften gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla. Den nya fiskevårdsavgiften kombinerar den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna.

Spöfiske kan man, efter att ha betalat fiskevårdsavgiften, utföra med ett spö i hela landet på alla de områden där man tidigare har betalat en länsspecifik avgift. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-Centralerna.

Fiske med övriga redskap (t.ex. nät eller mjärd) eller trollingfiske med flera spön kräver utöver inlöst fiskevårdsavgift även tillstånd av vattenområdets ägare. Användningen av vissa redskap så som ryssja har i den nya lagen om fiske reserverats enbart för kommersiella (yrkes-) fiskare.

Det gamla registret över fiskevårdsavgifter avskaffas vilket betyder att alla bör registrera sig på nytt.

Kvittot över betald fiskevårdsavgift fungerar som bevis för fiskeövervakaren (Lagen om fiske § 81). Kvittot kan uppvisas i pappers eller elektronisk form.

Fiskevårdsavgiften 2019

45 euro/år

15 euro/7 dygn

6 euro/dygn

Betalning och registrering

Webbutiken: www.eraluvat.fi

1. Logga in på eräluvat webbutik

2. Registrera dig (kräver tillgång till e-postadress eller smarttelefon/-enhet). Programmet frågar efter fiskarens namn, kontaktuppgifter och födelsetid (inte personbeteckning).

3. Lös ut och betala önskat fiskevårdsavgift. Printa ut kvittot eller spara i din mobila enhet.

Köp fiskelov 2019: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/

Telefontjänst: 020 69 2424 (vardagar 8-16). Per post kommer ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.

Servicediskar: Forststyrelsens naturum, R-kioskerna. Du kan registrera dig och betala fiskevårdsavgiften och får med dig ett kvitto med en gång.