Elektronisk fångstanmälan

Från och med årsskiftet 2013-2014 har det varit möjligt för alla yrkesfiskare att göra elektroniska genom att använda den elektroniska kustfiskeblanketten på www-sidan: http://fangstanmalan.mmm.fi (klicka på länken för att aktivera).

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med kustens NTM-centraler utvecklat ett elektroniskt anmälningssystem för rapportering av fångster från fartyg med en längd under 10 m. Under sommaren 2013 möjliggjordes redan elektronisk anmälning av lax, där fångsten skall anmälas inom 48 timmar, nuvarande under 10 m kustfiskefartygens lossningsanmälan.

Yrkesfiskarna uppmanas prova det nya elektroniska anmälningssystemet och de personliga bankkoderna behövs då man loggar in. Alla yrkesfiskare som meddelat fångster 2011-2012 med under 10 m långa fartyg har användarrättigheter i systemet. I detta skede finns inget krav på att använda det elektroniska systemet och pappers anmälningarna fungerar precis som tidigare.