Delegation besökte Bryssel

Den 12-14.10.2015 besökte en delegation på 30 personer EU-kommissionen och EU-parlamentet. Med sig hade man en nylagad film om skarvproblemen som visades för EU-kommissionens tjänstemän och för Finlands Ständiga Representation. Klar blev att EU-kommissionen anser att skarven är en rent nationell fråga och var och en EU-nation fritt får skrida till åtgärder ifall man upplever skarven som ett problem. Som exempel har nämnts Danmark där man som bäst håller på att sammanställa en skarvplan. Minister Tiilikainens arbetsgrupp har en nyckelroll då Finland under den närmaste tiden formulerar en ny uppfattning om skarven. Idag finns 24.000 skarvbon i Finland vilket betyder minst 128.000 skarvar i våra kustvatten. Mängden är större än i Danmark. Antalet skarvar ökade från 2014 till 2015 med hela 19 %. Arbetet med skarvproblemen fortsätter! Från Åboland deltog ordförande Michael Oksanen, styrelsemedlemmarna Bo-Erik Rosin och Agneta Jansson och verksamhetsledare Kaj Mattsson. Länk till skarvideon: http://www.fishpoint.net/skarvvideo

En delegation representerande hela den svenska kusten från Österbotten, Åland, Åboland och Nyland besökte Bryssel och EU.

En delegation representerande hela den svenska kusten från Österbotten, Åland, Åboland och Nyland besökte Bryssel och EU. Foto: Elisabet Rantschukoff