Åbolands Fiskarförbunds årsstämma 27.3 INHIBERAD

Den utlysta årsstämman till den 27.3.2020 inhiberas till följd av Covil-19 läget där myndigheternas restriktioner att samlas begränsats till 10 personer. På stämman skulle ärenden enligt § 9 i stadgarna ha behandlats. Åbolands Fiskarförbund följer med läget och ett nytt datum utlyses då läget med pandemin lättar och restriktionerna upphävs eller medger större samlingar.

Styrelsen